Vítáme vás na našich stránkách, a doufáme, že se budou líbit a třeba i pomáhat

 
 

VOSACUP

Vytvořeno 13.01.2011 10:44:26 | Poslední změna 13.01.2011 10:44:45
Oblastní Skupina Agility VOSA
pořádá ve dnech
15. - 16. ledna 2011
12. - 13. února 2011
12. - 13. března 2011
Vosacup
Místo konání: jezdecká hala Sviadnov, ul. Pod štandlem,
GPS: 49O 41I 51,61II N
18O 18I 48,11II E
Program: sobota neděle
7.00 – 8.00 prezence 7.00 – 7.30 prezence dle potřeby
8.15 – Zahájení závodů 8.00 – Zahájení 2. dne závodů
Jumping Agility
Zkoušky A1, A2, A3 Zkoušky A1, A2, A3
Agility Jumping
Vyhlášení výsledků Vyhlášení výsledků
Změna programu vyhrazena!
Rozhodčí: Petr Dostál (leden)
Lenka Pánková (únor)
Jiřina Strnadová (březen)
Počet závodníků je omezen na 80 týmů!!!
Rozhoduje datum akceptování přihlášky!!!
Startovné: Startovné je stanoveno na 500,- Kč / víkend.
Druhý a další pes jednoho psovoda 350,- Kč / víkend.
Startovné veteráni 300,- Kč / víkend.
Startovné na jeden den je 350,- Kč a 250,- Kč za dalšího psa.
Veterán na jeden den 200,- Kč.
Pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100,- za každý den.
Přijímáme pouze platby na bankovní účet!!!
Č. účtu: 1651889389/0800
Variabilní symbol uveďte číslo výkonnostního průkazu; KS 558
V případě platby za více týmů, je nutné zaslat rozpis plateb na email KraklikovaTerinka@seznam.cz
Protest: písemně se zálohou 500,-, dle čl. 2.1.7. Soutěžního řádu KAČR
Uzávěrka: pro lednový závod 10.ledna 2011
pro únorový závod 7.února 2011
pro únorový závod 7.března 2011
Přihlášky: přihlašovat se můžete on-line na www.kacr.info
Přihláška bez dokladu o zaplacení nebude akceptována!!!
Další info: www.osavosa.cz nebo na Kraklikovaterinka@seznam.cz a lucvyk@seznam.cz
Podmínky: Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze, infekční hepatitidě (ne mladší 30ti dnů a ne starší jednoho roku, v případě vakcinace na 2 roky – ne mladší dvou let).
věk psa min 18 měsíců
Výkonnostní průkaz
Obecně: K dispozici bude občerstvení (nikoliv restaurace) a v omezené míře klubovna, kde je ovšem zákaz vstupu se psy.
V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi, udržovat čistotu.
Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů.
V případě nekonání závodů z objektivních příčin se vrací 50 % startovného.
Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.
Akce bude probíhat v souladu s platným zněním zákona na ochranu zvířat