Vítáme vás na našich stránkách, a doufáme, že se budou líbit a třeba i pomáhat

 
 

VLASTA GRABCOVÁ A BÍLÝ ŠVÝCARSKÝ OVČÁK DAG Z BLATENSKÝCH LUK

Vytvořeno 12.01.2011 12:44:01 | Poslední změna 14.01.2011 09:55:01
Standard č. 347 / 18.12. 2002 / D
VLASTA K NÁM CHODÍ S BÍLÝM ŠVÝCARSKÝM OVČÁKEM DAGEM Z BLATENSKÝCH LUK
PODAŘILO SE JIM SLOŽIT ZKOUŠKU ZZO A PŘIPRAVUJÍ SE NA ZOP.

Bílý švýcarský ovčák
(Berger Blanc Suisse)


Země původu : Švýcarsko

Datum publikace platného původního standardu : 26.11. 2002

Využití : rodinný a společenský pes, vysloveně milující děti, pozorný hlídač, přátelský a učenlivý pracovní pes.

Klasifikace FCI : Skupina 1 – ovčácká, pastevecká a honácká plemena ( s výjimkou švýcarských salašnických psů)
Sekce 1 - ovčáci ( bez zkoušky z výkonu )

Krátký historický přehled : Z bílých ovčáků se v Kanadě a Americe postupně vyvinulo samostatné plemeno. Na počátku 70. let byli první jedinci tohoto plemene importováni do Švýcarska. Za praotce plemene ve Švýcarsku lze považovat amerického psa „Lobo“, který se narodil 5. 3.1966. Jedinci ze spojení tohoto psa registrovaného ve Švýcarsku a dalších importovaných jedinců z USA a Kanady se postupně rozšířili po celé Evropě, kde dnes žijí v hojném počtu. Jejich čistokrevný chov trvá již řadu generací. Od června 1991 jsou vedeni jako nové plemeno v příloze plemenné knihy Švýcarska (SHSB).

Celkový vzhled : silný, dobře osvalený, středně velký, s postavenýma ušima, s patrovou srstí nebo s dlouhou patrovou srstí, bílý ovčácký pes obdélníkového formátu se středně těžkou kostrou, elegantní a harmonické postavy.

Důležité proporce :
mírně dlouhý formát, poměr délky trupu ( od vrcholu ramenního kloubu k sedacímu hrbolu ) ke kohoutkové výšce je 12:10
vzdálenost od stopu ke špičce nosní houby je nepatrně větší než od stopu k týlnímu hrbolku

Chování / Povaha : temperamentní, bez nervozity, pozorná a ostražitá, k cizím někdy poněkud zdrženlivá, nikdy ne bázlivá nebo agresivní.

HLAVA : silná, suchá a jemně modelovaná, ladící s tělem. Při pohledu shora a ze strany klínovitá. Horní linie mozkovny a tlamy jsou rovnoběžné.

Mozkovna :
Lebka : jen málo klenutá, se znatelnou rýhou uprostřed
Stop : nepatrně vyjádřený, ale zřetelný

OBLIČEJOVÁ ČÁST :
Nosní houba : středně veliká, černý pigment je žádoucí. Lze tolerovat světlejší skvrny na čenichu nebo zesvětlalou nosní houbu.
Tlama : silná a v poměru k mozkovně přiměřeně dlouhá, nosní hřbet a dolní linie tlamy jsou rovné, k čenichu se lehce zužující
Pysky : suché, dobře přilehlé, pokud možno celé černé
Čelisti / zuby : silný a úplný nůžkový skus. Zuby musí být v čelisti postaveny kolmo.
Oči : středně velké, mandlového tvaru, lehce šikmo vsazené. Barva hnědá až tmavě hnědá. Víčka dobře přilehlá, černé okraje víček jsou žádostí.
Uši : vysoko nasazené, nesené dobře vzpřímené, rovnoběžně.Ušní boltce směřují kupředu , trojúhelníkovitého tvaru, nahoře lehce zaoblené.

KRK : středně dlouhý, dobře osvalený , harmonicky navazující na trup. Bez laloku. Elegantně klenutá šíje plynule, bez přerušení, přechází od přiměřeně vysoko nesené hlavy ke kohoutku.

TĚLO : silné, dobře osvalené, středně dlouhé
Kohoutek : zdůrazněný
Hřbet : rovný, pevný
Bedra : silně osvalená
Záď : dlouhá, středně široká, k ocasu lehce spadající,
Hrudník : nepříliš široký, hluboký (cca půlka kohoutkové výšky), sahající až k loktům, oválný, sahající daleko dozadu za hrudní koš. Výrazné předhrudí.
Břicho a slabiny : napnuté, štíhlé slabiny. Břišní linie lehce vtažená.

OCAS : hustě osrstěný, šavlovitý, ke špičce se zužující. Spíše nízko nasazený, sahající minimálně k hlezennímu kloubu. V klidu visí nebo je v dolní třetině lehce zahnutý. Za pohybu nesený výše, ale nikdy nad hřbetní linií.

KONČETINY : silné, šlachovité , středně těžké.

Hrudní končetiny : při pohledu zepředu jsou rovné, lehce jen přiměřeně šíroce postavené, při pohledu ze strany dobře zaúhlené.
Plece : dlouhé s šikmo posazenou, dobře zaúhlenou lopatkou. Celé plece jsou dobře osvaleny.
Nadloktí : dostatečně dlouhé, silně osvalené
Loket : dobře přilehlý k tělu
Předloktí : dlouhé, rovné, šlachovité
Nadprstí : pevné, mírně prohnuté

PÁNEVNÍ KONČETINY : při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, postoj není příliš široký , ze strany dobře zaúhlené.
Stehno : středně dlouhé, dobře osvalené
Bérec : středně dlouhý, šikmý s pevnou kostí, dobře osvalený
Hlezno : silné, dobře úhlené
Nárt : středně dlouhý, rovný, šlachovitý, paspárky musí být odstraněny ( kromě zemí, kde je jejich odstraňování zakázáno).
Tlapy : oválné, pevné, stabilní, vzadu o něco delší než vpředu. Prsty sevřené a dobře klenuté. Pevné, odolné, černé polštářky tlap, tmavé drápy jsou předností.

POHYB : rytmický průběh pohybu, pohyb stejnoměrný, plynulý a vytrvalý. Hrudní končetiny dosahují daleko dopředu, silný posuv zezadu, klus prostorný a lehký.

KUŽE : bez faldů, tmavě pigmentovaná .

OSRSTĚNÍ : středně dlouhá, hustá a dobře přilehlá patrová srst nebo dlouhá patrová srst, bohatá podsada krytá silnými, rovnými pesíky. Krátká srst je na tlamě, obličejové části hlavy a přední části běhů.Na šíji a zadní straně běhů je srst poněkud delší. Lehce zvlněná, tvrdá srst je přípustná.

BARVA : bílá
VELIKOST A HMOTNOST :
Kohoutková výška : psi 60 - 66 cm
feny 55 - 61 cm
Hmotnost : psi 30 – 40 kg
feny 25 – 35 kg
Pokud je zvíře harmonické, malá odchylka (nahoru, dolů) není vyloučena.

Chyby : každá odchylka od standardu je považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.

LEHKÉ VADY :
slabé divoké zbarvení (slabé nažloutlé nebo tříslové odstíny) na špičkách uší, hřbetě a horní straně ocasu
úbytek pigmentu na čenichu tvořící skvrny, na pyscích a nebo víčkách

TĚŽKÉ VADY :
zjevné vady postavy, příliš krátký rámec těla (kvadratický formát)
nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz
chybějící více než 2x P1 ( na M3 se nebere zřetel)
svěšené, klopené, zalomené ucho
silně spáditá hřbetní linie
zatočený ocas, zalomený ocas, ocas vychýlený do strany, háček
jemná, hedvábná krycí srst, vlnitá, kudrnatá, otevřená srst, vysloveně dlouhá srst bez podsady
výrazné divoké zbarvení (výrazné nažloutlé nebo tříslové zbarvení) na uších , hřbetě, horní straně ocasu

VYŘAZUJÍCÍ VADY :
bojácnost nebo agresivita
jedno nebo obě oči modré, vystouplé oči
entropium, ektropium
předkus, podkus, zkřížený skus
úplná depigmentace čenichu, pysků a nebo očních víček
úplná depigmentace kůže a polštářků
albinismus

Poznámka : psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.